Thắm tình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao ý nghĩa, thiết thực, thắm tình đoàn kết dân tộc. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các khu dân cư đã tổ chức ngày hội phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn phòng dịch.

                                                                                     Phóng viên Điện tử

Các Album đã đăng