Nhịp sống “bình thường mới” ở tỉnh vùng xanh

Từ ngày 17/10/2021, thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2803/UBND-VX ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh, những ngày qua, trên các lĩnh vực, các mặt công tác của tỉnh đã hoạt động trở lại với trạng thái "bình thường mới". Người dân vui mừng phấn khởi, hăng hái thi đua lao động, sản xuất đồng thời luôn thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch, quyết tâm giữ vững thành quả “tỉnh xanh”.

                                                                               Phòng Báo điện tử

Các Album đã đăng