Phụ nữ Cao Bằng nhân hậu, đảm đang, trí tuệ và cống hiến

Với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, những người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Cao Bằng nói riêng đã có nhiều cống hiến, đóng góp công sức của mình cho quê hương, đất nước. Dù ở vị trí công việc nào, các chị đều hăng say lao động, sản xuất. Đặc biệt thời gian qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân, các chị em đã tích cực chung tay thực hiện "nhiệm vụ kép": vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Những việc làm của họ đã và đang tô đẹp thêm truyền thống "giỏi việc nước, đảm việc nhà" và từng bước khẳng định vị thế của mình trong xã hội

                                                                                          Khánh Việt

Các Album đã đăng