Nâng bước trẻ khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng

Từ năm 2019 - 6/2021, Dự án “Quyền học tập của em”- Tổ chức ChildFund triển khai nhiều hoạt động cho 36 trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng tại các xã: Quốc Toản, Độc Lập, Hạnh Phúc, Hồng Quang, Tự Do, Ngọc Động (Quảng Hòa). Đến nay, giáo viên, cha mẹ người chăm sóc trẻ em khuyết tật đã triển khai nhiều hoạt động tích cực trong dạy học, vui chơi, chăm sóc trẻ em khuyết tật… tạo cơ hội cho trẻ có kiến thức văn hóa phổ thông, kỹ năng sống vươn hòa nhập cộng đồng.

                                                                                               P.V

Các Album đã đăng