Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trên mặt trận phát triển kinh tế

Phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi luôn được các cấp Hội và hội viên trong tỉnh tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Từ phong trào, nhiều hội viên đã vượt khó, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, tiếp tục tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên “mặt trận” phát triển kinh tế.

                                                                                           Phương Anh

Các Album đã đăng