Ngày chạy Olympic, Giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng”

Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, Giải Việt dã "Những bước chân vì cộng đồng", Giải Việt dã tranh cúp năm 2021 tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, do UBND tỉnh tổ chức diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân... 

P.V

Các Album đã đăng