Hoài Khao chiếc nôi văn hóa của dân tộc Dao Tiền

Làng du lịch cộng đồng Hoài Khao là chiếc nôi văn hóa của dân tộc Dao Tiền tại xã Quang Thành (Nguyên Bình). Đến Hoài Khao, du khách được trải nghiệm nét đẹp mộc mạc, hoang sơ, những giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của dân tộc Dao Tiền và những con người thân thiện, mến khách. Làng du lịch cộng đồng Hoài Khao mở ra một hướng đi mới vừa giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, vừa gìn giữ, bảo tồn, phát huy những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Tiền, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững từ du lịch.

                                                                     Quỳnh Anh – Thanh Loan

Các Album đã đăng