Khẩu sli - sản phẩm OCOP tiêu chuẩn hạng 3 sao

Khẩu sli Nà Giàng là món ăn truyền thống của người Tày, Nùng. Mới đây, Khẩu sli của Hợp tác xã Khẩu sli thương mại dịch vụ Nà Giàng, xã Ngọc Đào (Hà Quảng) được UBND tỉnh công nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp tỉnh năm 2020 đạt tiêu chuẩn sản phẩm hạng 3 sao. Đây là tín hiệu vui để sản phẩm Khẩu sli truyền thống vươn xa đến với thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Non nước Cao Bằng.

                                                                                      Phòng Báo điện tử

Các Album đã đăng