Chiếu trúc 688 Cao Bằng - sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Sản phẩm chiếu trúc 688 Cao Bằng của Công ty THHH một thành viên 688 tại thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) được người tiêu dùng tin dùng bởi thân thiện với môi trường, bền, đẹp và an toàn. Sản phẩm đã góp phần gìn giữ và phát huy giá trị đặc sản vùng nguyên liệu trúc của tỉnh, đồng thời, tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân trồng cây trúc nguyên liệu ở huyện Nguyên Bình và hơn 40 lao động tại Công ty, thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Sản phẩm đạt nhiều giải thưởng các cấp; đặc biệt, năm 2020, sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc do Bộ Công thương công nhận.

                                                                                        Xuân Lam

Các Album đã đăng