Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

Trải qua 43 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Đàm Thủy luôn nêu cao bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới cùng đoàn kết, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

                                                                                                Vũ Tiệp

Các Album đã đăng