Lễ cấp sắc của dân tộc Sán Chỉ

Cấp sắc là nghi lễ không thể thiếu trong cuộc đời người con trai mới lớn dân tộc Sán Chỉ. Theo quan niệm của người Sán Chỉ, những người đã qua lễ cấp sắc mới được coi là trưởng thành. Độ tuổi đẹp nhất để tổ chức từ 12 đến 18 tuổi (thường làm vào các năm tròn tuổi và tròn năm, thường từ tháng 9 Âm lịch năm trước và tháng 2 Âm năm sau). Lễ cấp sắc làm cả ngày cả đêm, khoảng 20 lễ lớn nhỏ (dựng đàn vũ đài, bàn thờ trong nhà, trình diện, lên đèn, hạ đèn, giao âm binh, lễ đặt tên âm, lễ tơ hồng, lễ thăm thiên đình, và lễ trình diện Ngọc Hoàng…).

                                                                                                            Mác Kham

Các Album đã đăng