Nét đẹp văn hóa phi vật thể Cao Bằng

Cao Bằng là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô...; mỗi dân tộc có những nét sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán riêng. Với kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, nơi đây là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng đối với những ai muốn tìm hiểu và khám phá về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

                                                                                                       P.V

Các Album đã đăng