Lễ cấp sắc then bụt Nùng Lòi

Cấp sắc là nghi lễ quan trọng trong hoạt động tín ngưỡng tâm linh của các dân tộc như: Tày, Nùng, Dao, Thái ở nhiều tỉnh thành miền núi phía bắc nước ta. Lễ cấp sắc cho then bụt của người Nùng Lòi tại xóm Háng Chấu Bản Vươn, xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa là một những nét văn hóa độc đáo, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.

                                                                                             VĂN TIỆP

Các Album đã đăng