Hướng đi mới đầy tiềm năng trong phát triển du lịch

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều nhà vườn vừa trồng hoa vừa kết hợp làm du lịch. Mô hình này góp phần mở rộng không gian du lịch đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, khám phá của du khách, mở hướng đi mới đầy tiềm năng trong việc quảng bá và phát triển du lịch tại địa phương.

                                                                                                      P.V

Các Album đã đăng