“Ngôi nhà hạnh phúc” của trẻ em khuyết tật

Trung tâm Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng (Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cơ sở 3)vừa là trường học, vừa là ngôi nhà chung của trẻ em khuyết tật. Học tập, vui sống trong môi trường đặc biệt này, nhiều thế hệ học sinh khuyết tật đã được “chắp cánh” ước mơ hòa nhập cộng đồng.

                                                                                    Phương Anh

Các Album đã đăng