Sức xuân Trường Hà

Những năm gần đây, từ chương trình xây dựng nông thôn mới, quê hương cách mạng Trường Hà (Hà Quảng) có những đổi thay vượt bậc. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn được đầu tư; người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

                                                                                           P.V

Các Album đã đăng