Độc đáo trang phục Lô Lô

Cũng như nhiều dân tộc khác, dân tộc Lô Lô luôn có ý thức tự tôn dân tộc, tính cộng đồng và tinh thần đoàn kết cao, thể hiện rõ nét trong việc gìn giữ trang phục của dân tộc mình. Từ trẻ nhỏ đến người già hiện vẫn sử dụng. Những chi tiết, phụ kiện nhỏ trên bộ trang phục của người Lô Lô đều thể hiện tính thẩm mỹ, sự tinh tế và quan niệm riêng về cái đẹp của họ.

                                                                                               T.H – H.H

Các Album đã đăng