Chợ phiên Nguyên Bình

Chợ phiên Nguyên Bình được tổ chức vào các ngày mùng 3, 8, 13, 18, 23 và 28 âm lịch hằng tháng. 5 ngày mới có một phiên, nên vào ngày chợ, bà con các dân tộc đến chợ rất đông, vừa mua các nhu yếu phẩm cần thiết, vừa mang bán những sản vật địa phương hấp dẫn.

                                                                                                       Mạnh Hùng

Các Album đã đăng