Quýt Trà Lĩnh vào mùa

“Quýt Trà Lĩnh” đặc sản của Cao Bằng đang vào mùa chín vàng ươm. Mùa quýt chín thường vào khoảng cuối tháng 11 Dương lịch đến tháng 1 năm sau, cũng là thời điểm giáp Tết Âm lịch. Việc duy trì và mở rộng diện tích trồng cây quýt trên địa bàn huyện Trà Lĩnh những năm qua đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước nâng cao đời sống người dân.

                                                                                                        H.H

Các Album đã đăng