Dự án hồ Khuổi Khoán

Dự án xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão (Hòa An) có tổng mức đầu tư 374,7 tỷ đồng, đến nay, đã hoàn thành trên 80% khối lượng công trình. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cam kết sẽ bàn giao Dự án trước ngày 31/12/2019. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 454 ha vùng đồng của 3 xã: Bế Triều (Hòa An), Hưng Đạo, Vĩnh Quang (Thành phố).

                                                                                                   Thái Hà

Các Album đã đăng