Giữ màu xanh tươi cho quần đảo Trường Sa

Xây dựng đơn vị mạnh về phòng thủ, tốt về nếp sống, đẹp về cảnh quan môi trường, cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa đã nỗ lực trồng cây xanh, tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, rèn luyện thể thao, bảo đảm nội vụ. Với ý chí và nghị lực của mình, đời sống bộ đội được nâng cao minh chứng cho sự tồn tại mãnh liệt của thiên nhiên, của con người nơi đầu sóng ngọn gió, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

                                                                                     Thanh Hiền - Tiến Quyết

Các Album đã đăng