Thành phố Cao Bằng

Phát huy lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, những năm qua, thành phố Cao Bằng đã có bước đột phá vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thay đổi diện mạo Thành phố trẻ theo hướng năng động, hiện đại, hội nhập và phát triển.

                                                                                                     Thế Vĩnh

Các Album đã đăng