Chợ phiên Lũng Pán

Chợ phiên Lũng Pán, xã Huy Giáp (Bảo Lạc) họp vào các ngày 5, 10, 15... âm lịch hằng tháng. Ngoài không gian mua sắm, buôn bán những sản vật, những hương vị ẩm thực độc đáo... chợ còn là nơi giao lưu, gặp gỡ của đồng bào các dân tộc. Chợ phiên Lũng Pán như một bức tranh đa sắc màu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở vùng cao.

                                                                                              Thế Vĩnh

Các Album đã đăng