Khu di tích Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng

Khu di tích mộ Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng - người Đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên của Việt Nam (Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay) nằm trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó thuộc xã Trường Hà (Hà Quảng). Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, sinh năm 1929 tại bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Anh đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ để bảo toàn bí mật, giúp các đồng chí cán bộ Việt minh kịp thời tản lên núi. Khu mộ anh là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống, báo công của đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước.

                                                                                                          P.V

Các Album đã đăng