Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại

Trải qua 64 năm (1955 - 2019) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Hải quân Việt Nam đã trở thành quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lực lượng chủ lực nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều chiến công xuất sắc của Hải quân đã đi vào lịch sử như những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Hải quân nhân dân Việt Nam đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng Quân chủng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

                                                                                                                            Trọng Thiết

Các Album đã đăng