Nông thôn mới ở Phù Ngọc

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Ngọc (Hà Quảng) phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình. Đến nay, xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đất đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                                     Thúy Hằng

Các Album đã đăng