Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản

Thời gian qua, Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ nhiều hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong việc phát triển nông sản sạch. Đặc biệt, Dự án tạo mối liên kết, tương tác đa chiều giữa 4 nhà “Nhà quản lý, doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu thụ” góp phần khuyến khích sản xuất sản phẩm sạch, bảo đảm an toàn, truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm trên thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

                                                                                                        P.V

Các Album đã đăng