Cây Chanh leo ở Trà Lĩnh

Mô hình trồng cây chanh leo được đưa vào trồng thử nghiệm tại huyện Trà Lĩnh năm 2017. Đến nay, cây chanh leo sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai, sai quả, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó mở ra triển vọng mới cho người dân nơi đây trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại lợi nhuận cao.

                                                                                              P.V

Các Album đã đăng