Sẵn sàng cho năm học mới 2018 - 2019

Đến thời điểm này, các trường học tại các địa phương trong tỉnh đang gấp rút hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nguồn nhân lực để chuẩn bị cho năm học mới 2018 - 2019.

                                                                                                                                             P.V

Các Album đã đăng