Bế Triều xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bế Triều (Hòa An) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình. Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới.

                                                                                                  Thu Hằng

Các Album đã đăng