Nét văn hóa giàu bản sắc người Lô Lô ở Bảo Lạc

Cộng đồng người dân tộc Lô Lô tại Bảo Lạc hiện có trên 2.000 người (chủ yếu là nhóm Lô Lô đen), tập trung tại 3 xã: Kim Cúc, Hồng Trị, Cô Ba. Cuộc sống thường nhật của bà con gắn liền với canh tác nông nghiệp trồng lúa nước, nương rẫy và chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô nhỏ và vừa. Ngoài thời gian lao động sản xuất họ thường thêu thùa, dệt vải, đan lát… bà con đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                Thúy Hằng

Các Album đã đăng