Hành trình Đỏ “Giọt hồng miền non nước”

“Hiến máu cứu người là hành động nhân văn và ý nghĩa” - thông điệp này đã thấm sâu vào từng hành động, suy nghĩ của những người tham Hành trình Đỏ “Giọt hồng miền non nước” năm 2018 được tổ chức tại Cao Bằng do Viện Huyết học - truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng tổ chức. Ngày hội hiến máu thu hút hàng nghìn người là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia.

                                                                                                                                                 P.V

Các Album đã đăng