Hoa đẹp ngát hương trong vườn hoa thi đua ái quốc

Qua các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động thời gian qua, nhiều gương điển hình tiên tiến được phát hiện, tôn vinh, nhân rộng trong cộng đồng, khơi nguồn sức mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những tấm gương điển hình tiên tiến ấy là nhiều bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua ái quốc, khoe sắc, tỏa hương, làm đẹp cho đời.

                                                                                              Nhóm phóng viên

Các Album đã đăng