Hàng rào đá - nét văn hóa độc đáo ở Phúc Sen

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên thanh bình gắn với vẻ đẹp làng nghề rèn truyền thống, xã Phúc Sen (Quảng Quyên) còn gây ấn tượng bởi những hàng rào đá cùng những vật dụng sinh hoạt bằng đá, trở thành một nét văn hóa riêng của người Nùng An.

                                                                                                                 P.V

Các Album đã đăng