Rộn ràng Ngày Sách Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Sách với gia đình”, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú góp phần xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng một xã hội học tập.

                                                                                                             Kim Thoa

Các Album đã đăng