Sắc màu chợ phiên vùng cao

Chợ phiên tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh thường diễn ra 5 ngày 1 lần. Không chỉ là nơi giao thương, trao đổi hàng hóa của đồng bào các dân tộc, chợ phiên còn là nơi hội tụ của những tinh hoa văn hóa, phong tục, tập quán đậm đà bản sắc dân tộc, được đồng bào gìn giữ, bảo tồn, trở thành nét văn hóa đặc sắc cho vùng non nước Cao Bằng.
                                                                                                                                 Thúy Hằng

Các Album đã đăng