Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên 2018

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, tuổi trẻ Cao Bằng hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội, các phong trào thi đua với nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
                                                                                                      P.V – C.T.V

Các Album đã đăng