Tưng bừng Ngày hội văn hóa dân tộc Mông

Huyện Bảo Lâm đã tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ I, nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông. Ngày hội là dịp để đồng bào được giao lưu, đoàn kết, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc riêng có của dân tộc Mông; đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần của bà con.
                                                                                                       Nhóm P.V

Các Album đã đăng