Độc đáo làng rèn Phúc Sen

Nghề rèn của người Nùng ở Phúc Sen (Quảng Uyên) có truyền thống hàng trăm năm qua. Mặt hàng chính được các hộ gia đình nơi đây rèn là: Dao, kéo, cuốc, liềm… trong đó chủ yếu là các loại dao, phục vụ đời sống, lao động của bà con nông dân. Nghề rèn không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương mà còn là nét văn hóa truyền thống độc đáo, đậm đà bản sắc của dân tộc Nùng An nơi đây.
                                                                                                     P.V

Các Album đã đăng