Cuộc sống mới của người Mông xóm Lũng Đắc

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sau khi hạ sơn, đời sống của 16 hộ dân người Mông xóm Lũng Đắc, xã Quốc Phong (Quảng Uyên) dần ổn định, tập trung phát triển kinh tế gia đình; trẻ con được đến trường đầy đủ, người dân được tiếp xúc với các dịch vụ y tế, thông tin.
                                                                                                            P.V

Các Album đã đăng