Sa mộc phủ xanh đất trống đồi trọc ở Cần Nông

Khoảng 5 năm trở lại đây, xã Cần Nông (Thông Nông) đưa vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội dự án trồng cây sa mộc trên diện tích lớn nhằm giữ đất, chống sạt lở, có giá trị kinh tế cao. Đến nay, diện tích phủ xanh đất trống, đồi núi trọc tại Cần Nông đạt 46%, trong đó chủ yếu là cây sa mộc và một phần nhỏ diện tích trúc sào.
                                                                                                      Anh Tùng

Các Album đã đăng