Chiếu cót Quang Trọng

 Nghề đan chiếu cót truyền thống của người dân xã Quang Trọng (Thạch an) nổi tiếng từ lâu với những chiếc chiếu nhẹ, bền, đẹp. Giá bán từ 1 - 2 triệu đồng/chiếc, tùy thuộc vào diện tích.
                                                                                                               P.V

Các Album đã đăng