Nghệ thuật vẽ tranh thờ của người Dao

Đối với cộng đồng người Dao ở Cao Bằng trong hầu hết các nghi lễ của một đời người, như: Cấp sắc, đám ma, đầy tháng, nhà mới… đều phải có bộ tranh thờ, treo ở nơi trang trọng để hành lễ. Tục thờ tranh được đồng bào Dao ở Cao Bằng bảo tồn từ bao đời nay và tạo nên nét văn hóa truyền thống đặc sắc.
                                                                                                          Thúy Hằng

Các Album đã đăng