Cao Chương về đích đúng hẹn

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Cao Chương (Trà Lĩnh) đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.                        
                                                                                                  Thu Hà

Các Album đã đăng