Thắm tình đại đoàn kết toàn dân

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), các tổ, xóm, khu dân cư trên địa bàn tỉnh tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó, góp phần tăng cường, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.
                                                                                                                         P.V

Các Album đã đăng