Sức sống mới ở các xã ngoại thành

Sau 7 năm sáp nhập vào Thành phố, 3 xã: Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh đã có nhiều đổi thay. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa; điện lưới quốc gia kéo đến từng thôn xóm; đời sống của người dân từng bước được nâng lên.
                                                                                                 P.V

Các Album đã đăng