Phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ trong tình hình mới

Những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều nội dung và hình thức phong phú, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia. Qua đó, mang lại nhiều kết quả thiết thực, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội.
                                                                                                P.V

Các Album đã đăng