Tuổi trẻ Cao Bằng xung kích xây dựng quê hương

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng thời gian qua đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp.
                                                                                         P.V

Các Album đã đăng