Đồn Biên phòng Ngọc Chung giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

Đồn Biên phòng Ngọc Chung quản lý khu vực biên giới thuộc địa bàn 3 xã: Ngọc Chung, Lăng Yên, Phong Nặm (Trùng Khánh). Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ của Đồn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
                                                                                                                                              P.V

Các Album đã đăng