Sẵn sàng cho năm học mới 2017 - 2018

Để chuẩn bị cho năm học mới 2017 - 2018, những ngày qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung chuẩn hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nguồn nhân lực. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới, hứa hẹn đạt nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
                                                                                                                P.V

Các Album đã đăng